Tutvustus
Meeskond
Teenused
Tooted
Garantii
Hinnapäring
Tehtud tööd
Edasimüüjad
Viited
Kontakt
 
Eripakkumised
Soodustooted
Eri
 


Meie Toodetele kehtib kaheaastane garantii. Garantii tähtaeg algab Toote Ostjale üleandmise päevast.
Garantii kehtib tingimusel, et Toote paigaldamisel on jälgitud mööbli kokkupanekujuhendit, mööblit on kasutatud sihtotstarbeliselt ja hooldatud vastavalt hooldusjuhendile.

Toote defekti korral peab Ostja esitama kirjaliku reklamatsiooni kahe kuu jooksul pärast defektist teada saamist. Reklamatsioonis tuleb ära näidata defektse Toote või Toote detaili nimetus ja vea kirjeldus. Reklamatsioonile peab olema lisatud Toote ostu tõendav dokumendi koopia.

Garantii ei laiene Toote loomulikule kulumisele, samuti naturaalspooniga kaetud mööbliesemete puidu tekstuuri ja värvitooni erinevustele, kui Tooted või Toodete detailid on ostetud erineval ajal (lisatellimus).

Garantii ei laiene ka järgnevatel juhtudel:
-kui mööblit on garantiiaja jooksul Ostja poolt iseseisvalt remonditud.
-kui mööblit on täiendatud Ostja poolt selleks mitteettenähtud detailidega.
-kui mööbli vigastused on tekkinud selle oskamatu käsitlemise , hoidmise või transportimise tagajärjel.

Garantiiaja jooksul parandame või asendame kõik defektsed detailid või Tooted nii kiiresti kui võimalik (hiljemalt 60 kalendripäeva jooksul reklamatsiooni kättesaamisest arvates). Asendatud ja parandatud Toodetele kehtivad garantiiteenused nagu uutele Toodetele.

 
 
         
 
 
EVE PROJEKT - Aadress: Pirita tee 26F-61, 10127 Tallinn - Telefon: 6 827 200 - Faks: 6 827 201 - E-mail salong@eveprojekt.eu